To Top ↑

info@mahdrahedanesh.ir

88253576

88253442

مهد کوددک راه دانش

با حضور كودكان در مهد كودك ، بچه ها چند ساعتی در روز تحت نظارت و مراقبت افراد متخصص قرار می گیرند ، آموزش های لازم برای شروع مدرسه را در می یابند ، رفتار اجتماعی را می آموزند

مطالب آموزشی